Điều khoản dịch vụ

Bản điều khoản này được ký kết bởi bongdatructuyen.online với bất kỳ cá nhân, tập thể hay một tổ chức nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng website bongdatructuyen.online . Khi truy cập vào website bongdatructuyen.online , người sử dụng đã chấp nhận các điều khoản của bản điều khoản này.

1. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng :
- Bạn trên 18 tuổi . Không phân biệt Nam hay Nữ
- Không sử dụng, gửi hoặc chuyển các thông tin của website bongdatructuyen.online với mục đích phạm pháp hoặc vi phạm luật pháp của bất kỳ một địa phương, quốc gia hay luật quốc tế nào khác.
- Không lạm dụng thông tin của chúng tôi để làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân và xã hội. Không cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào một cách gián tiếp.
- Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiêm trước pháp luật nếu như bạn không tuân thủ những điều đã cam kết ở trên.

2. Đối với bongdatructuyen.online :
- bongdatructuyen.online không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào của quý khách khi sử dụng thông tin của chúng tôi với bất kỳ lý do gì.
- bongdatructuyen.online không chịu trách nhiệm với bất kỳ website nào khác mà quý khách hàng có thể truy cập thông qua website bongdatructuyen.online.
- bongdatructuyen.online có quyền thay đổi nội dung của trang web mà không cần báo trước với khách hàng. Những thay đổi của trang web sẽ có hiệu lực ngay tức khắc. Nếu như sự thay đổi đó là không chấp nhận được với bạn, bạn có thể liên hệ và chấm dứt Thoả thuận này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có sự thay đổi điều đó có nghĩa bạn đã chấp nhận với sự thay đổi đó.